Svetové dedičstvo

unikátne filmy vytvorené v rámci projektu

Najvýraznejším projektom občianskeho združenia Stotinka je realizovaný projekt SKHU4CULTURE – Netradičnou spoluprácou prispieť k rozvoju 4 destinácií. 

Projekt vznikol v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko. Za účasti dvoch partnerov, slovenského partnera Stotinka a maďarského partnera DBG“ ART Művészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasá. 

Výsledkom spoločného úsilia je vytvorenie štyroch krátkych cezhraničných dokumentárnych filmov. Filmy zachytávajú krásy štyroch kultúrnych pamiatok v slovensko-maďarskom pohraničí. Tvorcovia si vybrali pamiatky v Jasove, Betliari na slovenskej strane a rovnako dve maďarské lokality Parádsasvár a Lillafüred. 

Slovenskí tvorcovia prispeli do projektu svojimi skúsenosťami z oblasti audio-vizuálnej tvorby a maďarský partner využil svoje skúsenosti pri tvorbe podkladovej hudby ku dokumentárnym filmom. 

Cieľom projektu je zvýšiť mieru cestovného ruchu vo vybraných oblastiach slovensko-maďarského pohraničia. Partneri zabezpečujú odvysielanie dokumentárnych filmov prostredníctvom RTVS – Slovenskej televízie. Taktiež budú filmové dokumenty odvysielané v regionálnych televíziách na Slovensku aj v Maďarsku. 

ODVOLANIE

komunikačný materiál nemusí odzrkadľovať oficiálne stanovisko EÚ