Galéria

Fotografie z nakrúcania cezhraničných filmov v rámci projektu
SKHU4CULTURE - Netradičnou spoluprácou prispieť k rozvoju 4 destinácii.

Galéria

Verejné premietanie

Projektové stretnutia

za účasti maďarskej aj slovenskej strany