Jasov

Krátky dokument zachytávajúci krásy Jasova.

Written by auvid 10 mája, 2020 0 comment

Korene Kláštora premonštrátov v Jasove sa viažu k začiatku 13.storočia.   Dnes môžeme nájsť tento kláštor prestavaný v barokovom duchu v lone prekrásnej prírody a obdivovať v ňom nielen svojskú atmosféru  viery jej obyvateľov, ale aj umeleckú prácu jeho staviteľov.  K pamiatkam ktoré v Jasovskom kláštore môžeme obdivovať  patrí nielen samotné opátstvo, ale aj kostol Sv.Jána Krstiteľa, či kláštorná knižnica a odkazy na mnohé významné osobnosti, ktoré boli a sú späté s jeho múrmi.