SKHU4CULT

Prezentácia projektu

Atmosféru tvorenia štyroch dokumentárnych filmov nám priblížili aj tvorcovia filmu - režisér Ján Sabol a kameraman Ján Dobranský.

Vytvorené filmy boli odvysielané aj prostredníctvom RTVS – Slovenskej televízie. Všetky štyri filmy boli spojené do jedného celistvého dokumentárneho filmu, ktorý bol odvysielaný pod názvom Svetové dedičstvo. Do programovej štruktúry RTVS boli filmy zaradené aj samostatne. Pod názvom Svetové dedičstvo Jasov, Svetové dedičstvo Betliar, Svetové dedičstvo Lillafüred, Svetové dedičstvo Parádsasvár. Po odvysielaný bude možné vyhľadať si filmy v internetovom archíve RTVS na nasledujucom linku: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv.